Leven in bronbeken beschermen

Mogelijk gemaakt door

Waterschap Limburg

Bronbeken komen alleen voor in heuvelachtig gebied, zoals hier in Epen in Zuid-Limburg. Ze beginnen op plekken waar grondwater uit de grond naar boven komt. Het bronwater is schoon en koud en er komt altijd even veel water uit de bron stromen. De plant en diersoorten die in deze bronnen leven zijn daar helemaal aan aangepast. Deze soorten vind je daarom ook alleen op deze plekken. Dat maakt bronbeken uniek.

In dit gedeelte van het Geuldal stromen 26 bronbeken door alle bronnen die hier aan de oppervlakte komen. Op sommige plaatsen liggen zelfs 6 tot 7 bronnen in één brongebiedje bij elkaar. De bronbeken monden allemaal uit in de Geul.

Bronbeken zijn waardevol, maar ook klein en kwetsbaar. Vroeger was nog niet zo bekend, dat er zo veel bijzondere dieren en planten leven in de bronnen. De bronnen zijn toen vervuild of verdwenen en vaak is het bos er omheen gekapt.

Waterschap Limburg wil de bronbeken beschermen en waar nodig herstellen. We maken beschermingszones om de bron, we planten bomen aan en we halen afval uit de bronbeken.