Vispassage

Een natuurlijk vormgegeven bypass

Mogelijk gemaakt door

Waterschap Limburg

De Volmolen in Epen belemmerde de visoptrek in de Geul. Daarom heeft Waterschap Limburg eind 2019 een nieuwe vispassage aangelegd met de nieuwste inzichten op het gebied van vismigratie en vispassages. Door de aanleg van deze vispassage zijn het bovenstroomse en benedenstroomse beekdeel met elkaar verbonden en kunnen optrekkende vissen de Volmolen passeren. Hierdoor is het leefgebied van deze vissen vergroot en kan de populatie toenemen.

Vissoorten die van de nieuwe vispassage profiteren zijn onder andere beekforel, barbeel, kopvoorn, elrits, beekdonderpad en beekprik. Elrits en beekdonderpad zijn in Nederland zeer zeldzaam. De Geul is hun belangrijkste leefgebied.

Bronvermelding

Elrits: Ben Crombaghs, Bureau Natuurbalans-Limes Divergens
Elrits (meerdere exemplaren): Paul Hoofs, Bureau Natuurbalans-Limes Divergens
Beekprik, Ben Crombaghs, Bureau Natuurbalans-Limes Divergens
Beekdonderpad: Paul Hoofs, Bureau Natuurbalans-Limes Divergens