Volmolen

Mogelijk gemaakt door

Waterschap Limburg

Om de molen optimaal te laten werken is een hoeveelheid water nodig van ± 400 liter per seconde. In combinatie met de valhoogte van het water wordt het molenrad in beweging gezet. Wanneer de molen gaat malen wordt de hoofdwaterstroom richting de molen gestuurd. De molenstuw en de lossluis (voor afvoer overtollig water, de molen kan maximaal 660 liter per seconde verwerken) zijn volledig geautomatiseerd en opgenomen in het totale besturingssysteem. Rondom de molen zijn de bodem- en taludbeschermingen gerenoveerd en verstevigd.

Om de wateroverlast bij hoogwatersituaties te verminderen, zijn rondom het molengebouw diverse aanpassingen gedaan. Zo is er een kleine grondwal aangebracht met in de kern een kunststof damwand. Ter plaatse van de doorgang over de molentak is een coupure gerealiseerd. Naast de renovatie van de taludbescherming aan de zijde van het molenrad is aan de andere kant van het gebouw de bestaande stapelmuur verhoogd en is de oude loopbrug vervangen.

Tevens is de toegangsweg naar de Volmolen gedeeltelijk verhoogd.