Stuw / Verdeelwerk

Volledig geautomatiseerde waterstroomverdeling

Mogelijk gemaakt door

Waterschap Limburg

Omdat het bestaande verdeelwerk in een zodanige slechte staat verkeerde dat restauratie geen optie was, is in de plaats van dit historische verdeelwerk een nieuwe regelbare stuw gebouwd met een overstortbreedte van 7 m¹. Deze volledig geautomatiseerde stuw verdeelt de waterstroom van de Geul waardoor er steeds voldoende water door de vispassage stroomt en, wanneer nodig, de Volmolen voorzien wordt van voldoende  water zodat het molenrad zijn aandrijvende werk voor de graanmolen kan verrichten. Boven- en benedenstrooms van de stuw zijn bodem- en taludbeschermingen aangebracht.

De vispassage en de watermolen hebben onder verschillende afvoersituaties een bepaalde hoeveelheid water nodig. Deze waterverdeling kan nauwkeuring en continu worden geregeld door middel van een volledig geautomatiseerd systeem waarmee de stuwklep kan worden bediend. Door het besturingssysteem zijn de stuw, schuiven van de vispassage, de molenstuw en de lossluis aan elkaar gekoppeld. De controle van het systeem vindt plaats op het kantoor van Waterschap Limburg in Roermond.

Bij een hoogwatersituatie zal de stuwklep volledig gestreken worden.